Avspärrningsnät

Används för att avgränsa eller avspärra områden på så väl byggarbetsplatser som på öppna ytor tillsammans med säkerhetsstängsel.

Produktdokument

Mediabank

Snabbfakta

Artikelnummer Höjd (m) Maska Vikt (kg) Meter/rulle
17201050 1 65×35 mm 10 50