Om Jowema

Jowema AB i Anderstorp grundades 1924 men har erfarenhet av trådhantering i 5 generationer.

Sedan 1990 ingår vi i EBIM-koncernen som ett systerföretag till Joma AB och Bistål i Västervik AB. Verksamheten består idag i huvudsak av tillverkning och handel med tråd- och trådprodukter, stängsel- och nätprodukter samt vägg- och golvprodukter.

Försäljning sker via grossister över primärt hela norden, och där våra målgrupper i huvudsak återfinns inom sektorerna:

  • bygg
  • industri
  • järnhandel
  • lantbruk

Jowema har haft en positiv utveckling – från att ha omsatt cirka 12 miljoner när Ebimgruppen tog över företaget 1990 – omsatte företaget 2011 nära 85 miljoner på 16 anställda. En utveckling som varit möjlig tack vare vår strategiska ambition att hela tiden bredda och förstärka vårt erbjudande i syfte att vara en helhetsleverantör inom våra valda produktområden.

Tillverkning av våra produkter sker dels i fabriken i Anderstorp men vi säjer också tillverkade produkter från utvalda leverantörer inom främst Europa, viss del också från Kina. Vår målsättning är att ha starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer och på så sätt säkerställa oss om rätt produkter, till rätt pris och i rätt tid. Vi kan därför försäkra att alla våra leverantörer har lämpliga materialcertifikat, för att till exempel garantera en viss produkts kvalitet.

FILOSOFI

Liksom systerbolaget Joma bygger vi vår verksamhet kring en hög servicegrad som innebär leveranser i rätt tid enligt kundens önskemål och av korrekta varor motsvarande kundens krav på kvalitet och med minsta möjliga belastning för miljön.

Kontakta oss

Har du frågor om vår verksamhet, våra produkter och tjänster? Då är du välkommen att kontakta oss på Jowema.

Vår kontaktsida